HBO/WO-avond d.d. 2 november wordt verplaatst

Vanwege de weersomstandigheden en de geldende weercodes wordt de HBO/WO-avond geannuleerd. Gelet op de benodigde verkeersbewegingen van jullie én van de voorlichters (vanuit heel Nederland) zijn wij genoodzaakt deze avond te verplaatsen naar een nog nader te bepalen datum.

Londenexcursie 4-vmbo-tl

In de week voor de herfstvakantie heeft de jaarlijkse meerdaagse excursie naar Londen plaatsgevonden.