Aanmelden voor de eerste klas Roncalli? Dat gaat zo!

Aanmeldavonden zijn op dinsdag 7 maart (A-K) en woensdag 8 maart (L-Z) van 17.00 – 20.00 uur

Het aanmelden van nieuwe leerlingen is dit jaar gelukkig fysiek op Roncalli. Je komt samen met  je ouders/verzorgers naar Roncalli tussen 17.00 en 20.00 uur. Je mag zelf bepalen welk moment het beste uitkomt. Verzoek om rekening te houden met de indeling op eerste letter van achternaam. Op dinsdag kom je als je achternaam begint met een A t/m K, op woensdag kom je als je achternaam begint met een L t/m Z. Mocht dinsdag of woensdag niet uitkomen, dan verzoek ik je om een e-mail te sturen naar de administratie van Roncalli (administratie@roncalli-boz.nl).

Niet vergeten bij de aanmelding:

  • volledig ingevuld en ondertekend aanmeldformulier. (downloaden via website)
  • paspoort of ID-kaart
  • advies van de basisschool
  • eventueel overige rapportage van orthopedagoog of andere specialisten (bijvoorbeeld dyslexieverklaring, dyscalculieverklaring, medische verklaring, enz.)