Scholen op de kaart

De resultaten inclusief de doorstroompercentages van Roncalli worden gepubliceerd via ‘scholen op de kaart’. Scholen op de kaart is een digitale kaart van de VO-scholen in Nederland en biedt een doeltreffend en eenvoudig instrumentarium om belanghebbenden te informeren over de schoolprestaties. Naast algemene indicatoren, zijn resultaten, waardering onderwijsbeleid en bedrijfsvoering weergegeven. U kunt de gegevens van de digitale kaart van Roncalli bekijken op www.scholenopdekaart.nl.

Contact

Roncalli Scholengemeenschap
Tuinderspad 6
4613 CA Bergen op Zoom

Postbus 258
4600 AG Bergen op Zoom

0164-241050
info@roncalli-boz.nl