OMO

Roncalli Scholengemeenschap in Bergen op Zoom valt onder het bestuur van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.

Adresgegevens

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs
Spoorlaan 171
5038  CB  Tilburg

Postbus 574
5000  AN  Tilburg

013 5955500
info@omo.nl
www.omo.nl

OMO jaarverslag

De ledenraad van de vereniging heeft  het jaarverslag van de vereniging goedgekeurd. Het jaarverslag is gepubliceerd op (https://omojaarverslag.nl/).

In het verslag vind je, naast uitgebreide informatie over de ontwikkelingen bij de vereniging, informatie over de inzet en resultaten op de verschillende scholen.

Contact

Roncalli Scholengemeenschap
Tuinderspad 6
4613 CA Bergen op Zoom

Postbus 258
4600 AG Bergen op Zoom

0164-241050
info@roncalli-boz.nl