Als een leerling over wil stappen van een andere VO-school naar Roncalli, dus in wil stromen in klas 2 of hoger, dan kunnen ouder(s)/verzorger(s) een oriënterend gesprek aanvragen door middel van het invullen en opsturen van het formulier ‘aanvraag oriënterend gesprek overstap VO-VO‘. Dit formulier kunt u mailen naar info@roncalli-boz.nl. De leerling en ouder(s)/verzorger(s) worden voor een intakegesprek uitgenodigd, waarin de mogelijkheden op Roncalli worden doorgenomen en de aanmeldprocedure wordt besproken. Wij kunnen niet garanderen dat aanvragen die na 31-5-24 binnenkomen dit schooljaar nog in behandeling worden genomen.