Informatieavond donderdag 23 november 2023

Informatieavond

Elk jaar organiseert Roncalli voor basisscholen, ouders, leerlingen en overige belangstellenden een informatieavond. Dit jaar is dat op donderdag 23 november 2023. Deze avond geeft prof. dr. Tessa Kieboom, directeur van Exentra te Antwerpen, een presentatie over haar visie op hoogbegaafdheid.

Mocht u vragen hebben over Roncalli vwo/Excellent, dan verzoek ik u contact op te nemen met mevrouw A. Temminck,  coördinator van Roncalli vwo/Excellent onderbouw (a.temminck@roncalli-boz.nl) of mevrouw G. Canoy, coördinator  Roncalli vwo/Excellent bovenbouw (g.canoy@roncalli-boz.nl).

Meer- of hoogbegaafd?

Zat je op de basisschool al in de Plusklas, moest jij ook wachten op de groep voordat je verder kon, wil je graag je tanden zetten in interessante vraagstukken? Krijg je van de basisschool een vwo- advies? Misschien ben jij dan iemand die thuis hoort in het onderwijs voor meer- en hoogbegaafden.

Op Roncalli draait voor deze leerlingen al heel wat jaren een vwo-brugklas voor meer- en hoogbegaafde leerlingen: ‘Roncalli vwo/Excellent’. Het is bekend dat deze leerlingen een voorsprong hebben op leeftijdgenoten en niet stapje voor stapje leren. Daarmee wordt het moeilijk om je staande te houden in een “gewone” brugklas. Met onze vorm van onderwijs willen we je de ruimte en de uitdaging bieden om je vrij te ontwikkelen.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Samen met het Exentra, centrum voor BegaafdsheidsOnderzoek te Antwerpen hebben we een lesprogramma ontwikkeld waar binnen je als meer- en hoogbegaafde leerling volledig aan je trekken kunt komen. Je krijgt over het algemeen dezelfde vakken als de andere leerlingen, maar de manier waarop je de stof verwerkt, past bij jou als individu. Je wordt aan het denken gezet en mag sneller door de stof. Je krijgt ook de mogelijkheid onderwerpen verder uit te diepen. Daarnaast krijg je als extra Cambridge Engels, informatica en als keuze de taal Spaans. Vaak werk je met één of meer klasgenoten vakoverstijgende projecten uit. Er wordt onderzoek verricht en je gaat erop uit om informatie te verzamelen die je nodig hebt om je vraagstukken op te lossen.

In hogere leerjaren zal je contact hebben met universiteit of hogeschool en mag je in meerdere profielen examen doen. Kortom, schoolwerk op maat voor jou

Toelating

Leerlingen die van de basisschool het advies vwo krijgen kunnen zich aanmelden voor Roncalli vwo/Excellent. Het is voor alle partijen natuurlijk belangrijk om te weten of jij iets hebt aan onderwijs voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. In een intakegesprek wordt bekeken of je bij Roncalli vwo/Excellent op je plek zit. Zit je nu in een Plusklas dan kun je in de meeste gevallen zo instromen in onze Excellent klas, zodat je je talenten kunt blijven ontwikkelen.

Aanmelden Infoavond vwo/Excellent