HBO/WO-avond wordt verplaatst

Vanwege de weersomstandigheden en de geldende weercodes wordt de HBO/WO-avond van 2 november geannuleerd. Gelet op de benodigde verkeersbewegingen van jullie én van de voorlichters (vanuit heel Nederland), zijn wij genoodzaakt deze avond te verplaatsen naar een nog nader te bepalen datum.