Natuur in de stad

De samenleving heet niet voor niks zo. Je maakt ‘m samen, en je buurman is net zo afhankelijk van jou als jij van hem en ook dieren zijn je buren. Die les leren 150 vmbo-leerlingen van Roncalli in de komende weken in samenwerking met woningcorporatie Stadlander en het Natuurpodium, die op hun beurt weer lessen leren van de Roncalli-leerlingen.

Het project “ Natuur in de stad”  gaat over de natuur, maar meer nog over keuzes maken, legt docent Levensbeschouwing Jan van der Mooren uit: “Leven in de stad draait om keuzes. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen weten welke invloed die keuzes hebben op hun omgeving, en laten ze daarom met hun eigen omgeving aan de slag gaan.”  In het project onderzoeken de leerlingen in groepjes hoe natuur en stad beter kunnen samengaan, en hoe de keuzes van stadsbewoners de natuur in hun leefomgeving beïnvloeden. Hun bevindingen presenteren ze op 19 maart, en die hebben meer gevolgen dan een – hopelijk goed – cijfer alleen.

Gebiedsbeheerder Frank Ernest van woningcorporatie Stadlander vertelt dat huurders vaak meldingen doen die hij niet kan oplossen. “Denk aan overlast van meeuwen”, vertelt hij, “een directe oplossing hebben we daar niet voor, omdat de meeuw een beschermde diersoort is. Dan volgt vaak het verwijt dat wij niets doen. Samen maken we de wijk”, zeggen we bij Stadlander vaak en dat is hier zeker van toepassing. Overlast van vogels wordt vaak veroorzaakt door weggegooid afval. Wij willen onze inwoners bewust maken van de invloed die ze hebben op hun leefomgeving. Daarom hebben we contact gezocht met het Natuurpodium en Roncalli. Zo is dit project ontstaan. De bevindingen van de leerlingen kunnen daarbij helpen, niet alleen omdat ze zelf de uitkomsten van hun onderzoek verspreiden, maar ook omdat wij kunnen leren van wat ze ontdekken.”

Projectleider Maarten Rutten van Natuurpodium Brabantse Wal begeleidt de bewustwording van de leerlingen, die zich vaak niet helemaal realiseren hoeveel natuur de stad herbergt. “Dit is een bijzonder actueel onderwerp, dat bijvoorbeeld terugkomt in de wijze waarop de gemeente Bergen op Zoom nadenkt over de bestrijding van de eikenprocessierups”, zegt hij. Vmbo-leerlingen Kizzy van Dalen en Maartje Hagenaars bevestigen hoe leerzaam dit project is: “Als je een boom ziet, dan zie je natuur. Maar we wisten bijvoorbeeld niet hoeveel dieren er in de stad leven. Als je je best doet wordt dit een heel interessant project.”

Voor docenten Jan van der Mooren en Marcel van Roekel klinkt dat als muziek in de oren: “Dit project is hands-on burgerschapsvorming. In de samenwerking met partners als Stadlander en het Natuurpodium kunnen we onze leerlingen meer leren dan in de klas.” Frank Ernest zegt dat niet alleen de leerlingen, maar ook hij en zijn Stadlander-collega’s iets opsteken van “Natuur in de stad”: “De jeugd heeft weer andere inzichten dan wij. Die kunnen wij meenemen in de dagelijkse praktijk, op weg naar onze missie: bewustwording. Ook wij zijn nooit te oud om te leren!”