Roncalli is een plaats voor iedereen, waar je ongeacht achtergrond, seksuele geaardheid, geloofsovertuiging of beperking het beste uit jezelf kunt halen.

Jaarkalender

Absentie

Schoolgids

Op zoek naar documenten?

Voor de regels en plichten, formulieren, privacy reglementen, verlof aanvragen en nog veel meer.

Roncalli: meer dan een diploma!

Roncalli is een school voor atheneum, havo en vmbo-t (mavo). De school biedt de leerlingen meer dan het behalen van een diploma en hanteert daarbij een vooruitstrevende onderwijsaanpak. In een fijne sfeer, die voor deze werkwijze noodzakelijk is, proberen docenten tegemoet te komen aan verschillen tussen leerlingen. Er is daarbij extra aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van elk kind.