Leerlingen Roncalli spelen in promotiefilm voor de serious game Wie helpt?!

Wat… ouderenmishandeling?

Vast staat dat minstens een op de twintig ouderen te maken heeft met een vorm van mishandeling. Dit gegeven is als het topje van de ijsberg: ouderenmishandeling komt veel vaker voor dan we denken. Zo blijkt dat bij veel mantelzorgers van ouderen met dementie (circa een derde deel) de zorg zodanig uit de hand loopt dat er sprake is van mishandeling. De oudere is namelijk geheel of gedeeltelijk afhankelijk van degene die mishandelt. Er is bijna altijd sprake van een persoonlijke of professionele relatie tussen degene die mishandelt en de oudere.

Ouderenmishandeling komt voor in gezins- of familierelaties, maar ook in relaties met beroepskrachten. De mishandeling kan het resultaat zijn van zowel actief (plegen van handelingen) als passief (nalaten van handelingen) gedrag. Soms is de mishandeling het gevolg van overbelasting van de mantelzorger en noemen we dat: ontspoorde zorg. Er hoeft dan geen sprake te zijn van opzet. De verzorgers beseffen niet dat ze te ver gaan. Hun acties komen voort uit onmacht en zijn eigenlijk een noodkreet. Ook verwaarlozing is een vorm van mishandeling.

Vaak zijn de mishandelingen echter moedwillig. We noemen dat: opzettelijke mishandeling. Bij opzettelijke mishandeling weten de plegers heel goed wat ze doen. Ze handelen uit financieel gewin, desinteresse of wraak. Soms wortelt ouderenmishandeling in een lange traditie van familiegeweld en -conflicten. Dit is niet normaal en bij tanteLouise willen we dan ook dat dit stopt.

TanteLouise zegt: ga toch spelen, allemaal!

En daar kon zelfs nationale brompot Maarten van Rossem het niet mee oneens zijn: ouderenmishandeling moet stoppen! Met die boodschap lanceerde tanteLouise op 20 februari in een bomvol theater De Maagd – best wel hip – de serious game Wie helpt?! Het interactieve spel is bedoeld om het bewustzijn rond ouderenmishandeling te vergroten en leert spelers niet alleen om de signalen ervan te herkennen maar ook wat hen vervolgens te doen staat.

Met het spel – dat door iedereen gratis is te downloaden! – hoopt tanteLouise het grote publiek bewust te maken van de vele gezichten die ouderen mishandeling heeft.
Dus ga op je smartphone of tablet naar en download de game nu in de App Store of Google Play. Doen! Of zoals tante zegt: ‘Ga toch spelen!’

TanteLouise beseft dat ouderenmishandeling een hardnekkig probleem is. ‘Maar niets doen is geen optie’, zegt Van Wijnen. ‘Want zeg nou zelf, ouderenmishandeling dat moet toch niemand willen.’

Een aantal leerlingen van Roncalli hebben meegewerkt aan de promotiefilm voor de serious game Wie helpt?!

Deze film is getoond tijdens het Congres op 20 februari in De Maagd.