Nieuwe rector met Roncalli-persoonlijkheid

Roncalli heeft een nieuwe rector. Barbara Baelemans heeft ruime ervaring in zowel onderwijs als bedrijfsleven en weet dat kennis zeker zo belangrijk is als persoonsontwikkeling. Met die zaken gaat ze op Roncalli aan de slag, zodat Roncalli en haar leerlingen nóg meer persoonlijkheid krijgen.

Roncalli is een school met een bruisende persoonlijkheid. Als Daltonschool leert Roncalli haar leerlingen om te gaan met vrijheid, verantwoordelijkheid, samenwerking, effectiviteit, zelfstandigheid en reflectie. Wie een Roncalli-diploma haalt, neemt niet alleen een schat aan competenties, maar ook die bruisende persoonlijkheid mee de wereld in. Daar heb je een heel leven plezier van. Barbara Baelemans weet hoeveel, want voor ze 13 jaar geleden in het onderwijs aan de slag ging, werkte ze bij een grote uitzendorganisatie en merkte ze hoe bedrijven steeds meer op zoek gingen naar werknemers die sterk in hun schoenen staan, zelfstandig zijn en verantwoordelijkheid kunnen dragen. “Ik geloof heilig in het belang van die eigenschappen”, zegt Baelemans, die zegt “met hart en ziel” in het onderwijs te werken.

Tot voor kort deed ze dat als algemeen directeur van het Munnikenheide College in Etten-Leur. Toen ze vanuit de overkoepelende vereniging Ons Middelbaar Onderwijs werd gevraagd de rol van rector op Roncalli op zich te nemen hoefde ze niet lang na te denken. “Ik nam deze functie aan uit verantwoordelijkheidsgevoel, maar ook vanuit de overtuiging dat ik echt iets kan betekenen voor Roncalli”, zegt ze. Haar expertise moet vooral de interne organisatie vooruit gaan helpen. “Voor de leerlingen verandert er niks op Roncalli”, zegt ze, “we blijven dezelfde Daltonschool, met aandacht voor persoonsontwikkeling, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en met een groot hart voor meerbegaafde leerlingen.

De komende tijd wil ik Roncalli helpen om de waarden van een Daltonschool nog meer in de eigen organisatie te implementeren.

Want hoewel het helemaal niet vreemd is dat ze in de waan van de dag soms een beetje ondersneeuwen is ook elke docent gebaat bij een groter gevoel van vrijheid, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Als school worden we daar alleen maar beter van. Ook wij kunnen nog veel leren, van elkaar en met elkaar.”

Op 1 november ging Barbara Baelemans aan de slag op Roncalli, waar ze Ludo Heesters opvolgt die op 1 januari start met een nieuwe baan. Baelemans blijft in elk geval tot 1 mei aan Roncalli verbonden. Ze hoopt een school achter te laten die klaar is voor een toekomst binnen een maatschappij waarin het aantal nieuwe leerlingen afneemt, maar de behoefte aan Dalton-principes groeit. “Hopelijk is de coronacrisis tegen die tijd minder merkbaar op school”, zegt ze, “op dit moment worden docenten ongelooflijk overvraagd, en ze verdienen een compliment voor hoe ze omgaan met de combinatie van fysiek en online onderwijs, en het vele invallen voor collega’s die ziek zijn of in quarantaine zitten. En ook voor leerlingen is het lastig: kennisoverdracht via een scherm werkt best, maar socialiseren en leren met elkaar om te gaan is via een beeldscherm onmogelijk. Je mist elkaar, en je mist de sfeer. En de sfeer, die hoor je, die zie je en die voel je op Roncalli. Die zit hier in de stenen. In deze tijd zijn we dat alleen maar meer gaan waarderen. Dat is een waardevolle reflectie.”