In Memoriam Joris de Graaf

Afgelopen zondag, 29 mei jl., ontvingen wij het uiterst verdrietige bericht dat onze leerling, Joris de Graaf uit groep 48, zaterdag 28 mei jl. als gevolg van een noodlottig ongeval om het leven is gekomen.

Wij zijn als scholengemeenschap geschokt door dit veel te vroege overlijden van een van onze leerlingen. We proberen alle betrokkenen, onze leerlingen en onze collega’s, gezamenlijk zo goed mogelijk te ondersteunen bij het verwerken van dit verdriet.

Wij wensen de ouders, broers en overige familie en vrienden van Joris ontzettend veel sterkte toe.

Namens het gehele team van Roncalli,

Tom Heijnen – rector