In Memoriam Joris de Graaf

Afgelopen zondag, 29 mei jl., ontvingen wij het uiterst verdrietige bericht dat onze leerling, Joris de Graaf uit groep 48, zaterdag 28 mei jl. als gevolg van een noodlottig ongeval om het leven is gekomen.

Wij zijn als scholengemeenschap geschokt door dit veel te vroege overlijden van een van onze leerlingen. We proberen alle betrokkenen, onze leerlingen en onze collega’s, gezamenlijk zo goed mogelijk te ondersteunen bij het verwerken van dit verdriet.

Wij wensen de ouders, broers en overige familie en vrienden van Joris ontzettend veel sterkte toe.

Namens het gehele team van Roncalli,

Tom Heijnen – rector

Contact

Roncalli Scholengemeenschap
Tuinderspad 6
4613 CA Bergen op Zoom

Postbus 258
4600 AG Bergen op Zoom

0164-241050
info@roncalli-boz.nl