Onderwijs tijdens lockdow

18 januari 2021

In navolging op de communicatie over het (online) onderwijs op Roncalli als gevolg van de verlengde lockdown willen we u informeren over de afronding van periode 3 en het bewaken van de voortgang van de leerlingen.

Afronding periode 3

Besloten is om periode 3 (de huidige werkeenheid) niet met een eindtoets af te sluiten. Er volgt dan ook geen toetsweek of andere wijze waarop resultaten kunnen worden behaald voor periode 3. Uitzondering hierop zijn de geplande schoolexamens behorende bij het PTA in deze periode. Vanzelfsprekend wordt de verwerking van de overige lesstof (opdrachten/verslagen e.d.) van deze periode zoals vermeldt in de studiewijzers wél afgerond. De werkeenheid wordt met een C van Corona afgesloten.

Mocht uw zoon/dochter in periode 3 voor bepaalde vakken wél een resultaat hebben behaald, dan zal dit resultaat in Magister zichtbaar blijven.

Vakgroepen en vakdocenten dragen uiteraard zorg voor het bewaken van de voortgang op leerlingniveau naar volgende periodes toe. Vooralsnog zal periode 4 op gebruikelijke wijze cijfermatig worden afgerond.

Determinatie

Periode 1 en 3 zullen cijfermatig niet meegenomen worden in de determinatie. Zoals eerder aangegeven nemen we dit jaar als algemene richtlijn, naast de behaalde resultaten, in het bijzonder de werkhouding en de inzet van de leerling mee. Dit zal voor ons zwaar meewegen in het determinatie- en voortgangsproces.

Gedragsregels tijdens online lessen

Gebleken is dat de gedragsregels voor het volgen van de online lessen nogmaals onder de aandacht gebracht moeten worden om de veiligheid van leerlingen en docenten tijdens deze lessen waarborgen.

De volgende regels gelden tijdens de online lessen:

 • De camera staat aan en de leerling blijft in de meet. Het kan zijn dat de docent aangeeft om de camera uit te zetten i.v.m. een beperkte Wifi verbinding.
 • Iedereen verschijnt representatief in beeld in een actieve werkhouding.
 • Tijdens de online lessen wordt er niet gegeten en/of gedronken, gebruik hiervoor de pauzemomenten.
 • Leerlingen dienen een koptelefoon of oortjes te gebruiken om omgevingsgeluiden te reduceren. Zo hebben zij meer aandacht en focus op de les.
 • De regie tijdens de les ligt in handen van de docent.
 • Het is niet toegestaan om een Google Meetlink (of een andere lesgerelateerde link) van Roncalli te delen met externen.

Bij verstoring van de online lessen zullen passende maatregelen worden genomen.

Hopelijk kunnen we samen deze moeilijke tijd op een positieve wijze doorkomen. Vanuit Roncalli zullen we er al het mogelijke aan doen om te zorgen dat uw zoon/dochter op de best mogelijke manier het lesprogramma kan volgen.

Met vriendelijke groet,

Barbara Baelemans,
-rector Roncalli-

13 januari 2021, 19.59 uur

Gisteravond heeft het kabinet besloten om de lockdown met drie weken te verlengen tot in ieder geval 8 februari. Dit heeft gevolgen voor het onderwijs op Roncalli. Vanmiddag is een mail met onderstaande tekst gestuurd naar alle ouders en leerlingen. Een aantal e-mails zijn nog niet ontvangen door ouders/leerlingen, waarschijnlijk omdat er via Magister vandaag erg veel gemaild wordt en er een wachtrij is ontstaan. Met dit bericht willen wij jullie informeren over komende periode met ingang van donderdag 14 januari.

We begrijpen dat deze (verlengde) lockdown-periode op iedereen veel impact heeft. We zien hoe zowel de leerlingen als ons personeel zich enorm inzetten om zich in deze periode aan te passen aan de online onderwijssituatie. Grote complimenten voor jullie allemaal!

Regels en afspraken

Omdat het gaat om een verlenging van de reeds bestaande lockdown blijven dezelfde regels en afspraken van kracht. Concreet betekent dit dat:

 • de school geopend is voor de fysieke lessen aan de examenleerlingen. Aangezien lessen waarschijnlijk over meerdere lokalen verspreid worden, is het van belang dat leerlingen indien mogelijk een eigen device en oortjes meebrengen.
 • alle niet-examenleerlingen de lessen online volgen volgens rooster. Het vak lo wordt vanaf maandag 18 januari ook ingeroosterd voor deze groepen.
 • geplande schoolexamens op school worden afgenomen. Voor zover mogelijk volgens het reguliere rooster. Dit geldt ook voor de voor-examenklassen.
 • de aanwezigheid van leerlingen verplicht is en dit door wordt de vakdocenten geregistreerd wordt.
 • wanneer uw kind niet in staat is om de lessen te volgen en/of een schoolexamen te maken wij een reguliere ziekmelding verwachten via het telefoonnummer van school of via Magister.
 • tijdens de lockdown-periode de school telefonisch bereikbaar is tussen 08.00 en 16.00 uur.
 • de kantine gedurende deze periode tijdelijk gesloten is.

Op school gelden voor de examenleerlingen en personeel nog steeds de Covid 19-maatregelen en afspraken zoals voldoende afstand houden tot de docent, de looprichting volgen, regelmatig de handen wassen en het verplicht dragen van een mondkapje tijdens verplaatsingen in school en in het lokaal. Na de persconferentie van gisteravond is daar de maatregel aan toegevoegd dat de leerlingen op school onderling 1,5 meter afstand moeten houden. Op dit moment wordt het lokalenrooster aangepast voor de lessen van de examenklassen, zodat de anderhalve maatregel gewaarborgd kan worden. Ook voor de afname van de schoolexamens zal ruimte gezocht worden op basis van 1,5 meter afstand. Natuurlijk betekent dit dat iedereen ook een eigen verantwoordelijkheid heeft om onderling de anderhalve meter in acht te nemen in het lokaal, binnen de school én daarbuiten.

Verder zijn de gedragsregels omtrent het volgen van online lessen aangevuld met een aantal regels.

 • De camera staat aan en de leerling blijft in de meet. Het kan zijn dat de docent aangeeft om de camera uit te zetten i.v.m. een beperkte Wifi verbinding.
 • Iedereen verschijnt representatief in beeld in een actieve werkhouding.
 • Tijdens de online lessen wordt er niet gegeten en/of gedronken, gebruik hiervoor de pauzemomenten.
 • Leerlingen dienen een koptelefoon of oortjes te gebruiken om omgevingsgeluiden te reduceren. Zo hebben zij meer aandacht en focus op de les.

Wanneer leerlingen zich niet aan bovenstaande regels houden en/of wangedrag vertonen dan kan dit leiden tot verplichting van fysieke aanwezigheid op school om aldaar de lessen online te volgen. Tevens worden dan de ouders geïnformeerd.

Reduceren schermtijd

De ervaringen van de afgelopen weken maken ons duidelijk dat het van belang is om de schermtijd, in meets en bij het maken van het huiswerk, voor onze leerlingen te verminderen. De verschillende vakgroepen zullen hiermee aan de slag gaan zodat we ervoor kunnen zorgen dat de leerlingen niet onnodig lang achter een scherm onderwijs moeten volgen.

Toetsweek en afsluiting periode 3

De geplande toetsweek van 18 januari komt te vervallen. Wij zoeken naar een passende oplossing om periode 3 af te sluiten en hoe invulling te geven aan periode 4. Begin volgende week volgt uitsluitsel over de wijze waarop we hiermee om zullen gaan. Uiteraard houden we hierbij rekening met de tijd die leerlingen nodig zullen hebben om zich voor te bereiden op eventuele toetsafname.

Laten we ervoor zorgen dat we ook deze periode positief met elkaar overbruggen!

Met vriendelijke groet,

Barbara Baelemans,
-rector Roncalli-

________________________________________________________________

11 januari 2021

Gisteravond is bekend geworden dat de lockdown hoogstwaarschijnlijk met twee of drie weken verlengd wordt. Op dit moment is dit besluit nog niet definitief. Morgenavond zal er n.a.v. de persconferentie meer duidelijk worden.

Aanstaande woensdag zal er meer informatie komen over de consequenties van de verlengde lockdown voor Roncalli en de geplande toetsweek. Mocht de lockdown verlengd worden, dan zal de toetsweek niet plaatsvinden in de week van 18 januari. Verder zal in deze communicatie aandacht zijn voor de afronding van periode 3 en het verloop van periode 4.

15 december 2020

Op 15 december hebt u kennis kunnen nemen van het kabinetsbesluit om de scholen tot en met 17 januari te sluiten.

Dat betekent dat er tot en met 17 januari voor de leerlingen van brugklas-1, brugklas-2, brugklas-3 en 3-vtl, 4-havo, 4-vwo en 5-vwo geen fysiek onderwijs op Roncalli zal plaatsvinden. Vanaf woensdag 16 december zullen de leerlingen volgens het gewone lesrooster  (m.u.v. de lessen LO) online les krijgen via Google Meet.

Zoals gebruikelijk vinden leerlingen studiewijzers en aanvullend lesmateriaal terug in de Google Classroom. Geplande toetsen in de periode tot en met 17 januari worden afgenomen in een toetsweek zodra de school weer opengesteld is. Uitgangspunt is dat tijdens deze toetsweek geen reguliere lessen plaatsvinden. Aanvullende informatie over deze toetsweek volgt zo snel mogelijk na de kerstvakantie.

De afspraken tot en met 17 januari 2021 zijn als volgt:

 • Alle lessen zullen volgens het reguliere lesrooster doorgaan (m.u.v. de lessen LO)
 • Op vrijdag 18 december start om 12.10 uur de kerstvakantie, vanaf 4 januari 2021 worden de lessen volgens rooster online hervat. De geplande kerstactiviteit voor leerlingen kan niet doorgaan.
 • De online aanwezigheid van leerlingen is verplicht en wordt door collega’s geregistreerd.
 • Wanneer uw kind niet in staat is om de lessen online te volgen verwachten wij een reguliere ziekmelding via het telefoonnummer van school of via Magister.
 • Tijdens de lockdownperiode is de school telefonisch bereikbaar tussen 08.00 en 16.00 uur.
 • Donderdag 17 december kunnen leerlingen op school tussen 10.00 en 12.00 uur terecht voor het ophalen van leermiddelen uit het kluisje.
 • Tijdens het volgen van de online lessen gelden voor leerlingen de volgende afspraken:
  • Camera staat aan.
  • Microfoon staat uit, mits de leerlingen gevraagd wordt om te reageren.
  • Het spreekt voor zich dat het niet is toegestaan beeld- en/of geluidsopnamen te maken.

We verwachten dat ouders zelf zorg dragen voor een geschikte device om de lessen online te kunnen volgen. In zeer uitzonderlijke gevallen kan een beargumenteerde aanvraag gedaan worden voor een leen device bij de heer Den Boer via j.denboer@roncalli-boz.nl.

Schoolexamens 4-havo en 5-atheneum
Geplande schoolexamens worden volgens reguliere planning op school afgenomen. Leerlingen moeten tijdig (minimaal een kwartier voor aanvang van het schoolexamen) aanwezig zijn. Wanneer leerlingen vooraf of nadien online lessen volgen krijgen zij uiteraard wel gelegenheid om de reistijd van en naar school te gebruiken en deze lessen waar nodig (deels) te missen.

Schoolexamens en fysiek lles examenklassen 4-vtl, 5-havo en 6-atheneum

Vanaf 4 januari tot 17 januari zullen alleen onze examenleerlingen (4-vtl, 5-havo en 6-ath) fysiek onderwijs op Roncalli  krijgen.

De afspraken voor examenleerlingen vanaf 4 januari tot en met 17 januari 2021 zijn als volgt:

 • Alle lessen zullen volgens het reguliere lesrooster fysiek op school doorgaan, m.u.v. de lessen LO (deze lessen vervallen).
 • Geplande schoolexamens worden volgens reguliere planning op school afgenomen.
 • De aanwezigheid van leerlingen is verplicht en wordt door collega’s geregistreerd.
 • Wanneer uw kind niet in staat is om de lessen te volgen en/of een schoolexamen te maken verwachten wij een reguliere ziekmelding via het telefoonnummer van school of via Magister.
 • Tijdens de lockdownperiode is de school telefonisch bereikbaar tussen 08.00 en 16.00 uur.
 • De kantine is gedurende deze periode tijdelijk gesloten.

Voorbeeld titel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum consectetur enim vel luctus pharetra. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Donec sed purus eget felis hendrerit accumsan. Aenean mi sapien, viverra sed lacinia sed, dictum sit amet magna. Praesent vitae magna eros. Phasellus condimentum non nulla ac tristique. Fusce nec laoreet justo. Morbi porttitor felis sed aliquet tincidunt. Aliquam volutpat magna purus, id iaculis ante eleifend ut. Mauris cursus ipsum nibh, in vestibulum libero tristique eget. Morbi eu nisl in massa tincidunt hendrerit nec in tortor. Sed hendrerit mauris nisi, id blandit velit ultrices at. Sed tortor enim, ultricies non suscipit porttitor, porttitor eu nibh. Sed vulputate leo eget turpis luctus, et semper justo fermentum.

Curabitur at semper mauris, sed maximus nisi. Nunc eget tortor suscipit, bibendum nulla non, vestibulum lectus. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Curabitur pulvinar, libero at facilisis scelerisque, est nulla tempus enim, in semper nulla lorem a eros. Maecenas pretium lacus mauris, quis dignissim orci egestas a. Quisque mattis condimentum sagittis. Pellentesque quis metus sem. Etiam vel ligula a quam vestibulum maximus in sed est. Mauris arcu turpis, placerat at mauris et, dictum aliquam ex. Praesent convallis turpis sed condimentum accumsan.