Kenmerkend voor Roncalli SG (vmbo-tl/havo/atheneum) zijn de dalton-identiteit en Eigen Tempo Werkwijze (ETW). De keuzevrijheid die hierin besloten zit, is doorgetrokken naar het schoolexamen.

Leerlingen van Roncalli moeten een minimaal aantal werkeenheden per leerjaar doorlopen, maar doen dat in hun eigen tempo. In samenspraak tussen school, leerlingen en ouders wordt bepaald welk tempo optimaal is. De meeste leerlingen volgen het reguliere tempo. Andere leerlingen volgen maatwerk, waarbij vertragen of versnellen mogelijk is.

De toetsen, en daarmee ook de schoolexamentoetsen, zijn gekoppeld aan de werkeenheden. Dat betekent dat leerlingen niet allemaal op hetzelfde moment dezelfde schoolexamentoets doen. Omdat het om een officieel examen gaat, is de keuzevrijheid de schoolexamentoetsen wel kleiner dan bij reguliere andere toetsen. Aan het begin van het schooljaar stellen de vakdocenten samen met de leerlingen een aantal schoolexamenmomenten vast. Leerlingen nemen deel aan de geplande schoolexamentoets in de periode (werkeenheid) die aansluit bij het voor hen bepaalde tempo.

Het gebruik van meerdere toetsmomenten stelt wel organisatorische eisen. Om de betrouwbaarheid van de schoolexamentoets te garanderen, zorgen de docenten dat alle toetsen in meerdere versies beschikbaar zijn. Deze zijn gelijkwaardig qua lengte, hoeveelheid en type vragen. “Dat waarborgen we door goed overleg en het nastreven van het vier-ogen-principe”, zegt manager onderwijs Femke Ammerdorffer. “Bij het maken van schoolexamentoetsen is samenwerken met een collega een voorwaarde.” Deze samenwerking kan ook vakoverstijgend zijn.

Door het aantal schoolexamentoetsen te beperken, blijft het geheel organiseerbaar. Alleen wanneer landelijke maatregelen leiden tot wijzigingen in een PTA is het soms lastig, zegt Ammerdorffer. “Zijn er aanpassingen in het programma van een vak, dan hebben we soms een bezemexamen nodig. We moeten goed in de gaten houden welke leerling welk cohort volgt.” Vanwege het maatwerk is voor meerdere leerlingen een individueel PTA van toepassing.

Meer weten over het schoolexamen op Roncalli? Mail naar p.wils@roncalli-boz.nl.