Aanmelden brugklas-1

Aanmelden voor brugklas Roncalli? Dat doet u zo!

Niets is meer zoals we gewend zijn. Ook het aanmelden op Roncalli gebeurt dit jaar anders dan voorgaande jaren. Dit schooljaar staan onze digitale deuren open voor jou!

Het aanmelden kan tot uiterlijk 10 maart, het kan al zodra het advies van de basisschool in bezit is.

Stap 1            

Na het advies dat door de basisschool wordt gegeven, worden alle benodigde documenten door de basisschool digitaal klaar gezet voor de overdracht.

Stap 2

Uiterlijk 10 maart, kunt u als ouder het aanmeldformulier invullen en samen met het advies en eventuele rapporten (dyslexieverklaring, medische verklaring) mailen naar administratie@roncalli-boz.nl of opsturen naar Administratie Roncalli Sg, Tuinderspad 6, 4613 CA  Bergen op Zoom.

Een aanmeldformulier is verkrijgbaar bij de basisschool of te downloaden  op de website (zie hieronder). U kunt ook bij de receptie van Roncalli telefonisch een inschrijfformulier opvragen (0164-241050). Eerder ingestuurde aanmeldformulieren worden vanaf 9 maart in behandeling genomen.

Stap 3

Op het aanmeldformulier kunt u aangeven welke extra’s de leerling wilt volgen. Alleen de aanmelding voor Spaans moet u al definitief voor aanvang van het nieuwe schooljaar aangeven. Voor JMC/SportPLUS/NatuurPLUS/huiswerkbegeleiding kunt u ook aankruisen dat er belangstelling is en dat de definitieve keuze in het begin van het schooljaar gemaakt wordt.

Stap 4

Bij aanmelding voor Roncalli vwo/Excellent wordt altijd contact opgenomen door de coördinator/mentor van vwo/Excellent.

Stap 5

Zodra de aanmelding compleet is, wordt telefonisch contact met u opgenomen om de aanmelding door te spreken. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen. Op het aanmeldformulier kunt u bij opmerkingen aangeven of er wensen zijn voor de groepsindeling van volgend jaar. We proberen kinderen van dezelfde basisschool bij elkaar te zetten, maar verzoeken u om te noteren bij welke vriendjes/vriendinnetjes uw zoon/dochter absoluut graag in de klas wil. Dat mag ook van een andere basisschool zijn. We proberen met deze wensen rekening te houden.

Stap 6

Na dit telefoongesprek ontvangt u een ontvangstbewijs.

Stap 7

Als het digitale aanmelddossier compleet is overgedragen vanuit de basisschool hoort u rond de meivakantie of uw zoon of dochter aangenomen is op Roncalli!

Niet vergeten mee te sturen:

  • volledig ingevuld Roncalli aanmeldformulier brugklas-1 2021-2022
  • kopie van paspoort of ID-kaart (de kopie wordt vernietigd na verwerking in leerlingen-administratieprogramma)
  • advies van de basisschool
  • eventueel overige rapportage van orthopedagoog of andere specialisten (bijvoorbeeld dyslexieverklaring, dyscalculieverklaring, medische verklaring, enz.)

Contact

Roncalli Scholengemeenschap
Tuinderspad 6
4613 CA Bergen op Zoom

Postbus 258
4600 AG Bergen op Zoom

0164-241050
info@roncalli-boz.nl