Roncalli
Rookbeleid voor leerlingen

Dat roken schadelijk is voor de gezondheid, behoeft geen betoog. Uit onderzoek blijkt dat kinderen en jongeren die anderen zien roken, zelf ook eerder gaan roken. Vanaf uiterlijk 2020 is het hebben van een rookvrij schoolterrein verplicht. Daar willen wij vanwege onze verantwoordelijkheid echter niet op wachten. Daarom is met ingang van maandag 1-8-2019 ons schoolterrein rookvrij. Deze maatregel geldt voor iedereen, leerlingen, medewerkers, ouders/verzorgers, externen en bezoekers. 


Een rookvrij schoolterrein, wat houdt dat in?

Een rookvrij schoolterrein:

  • is geheel rookvrij voor alle aanwezigen, zonder uitzondering;
  • draagt bij aan een gezonde en schone leeromgeving;
  • geeft het goede voorbeeld aan leerlingen en stelt een gezonde sociale norm;
  • maakt leerlingen weerbaarder om de verleiding van roken te weerstaan;
  • beschermt leerlingen tegen ongewenst meeroken.


Huisregels

Het is leerlingen niet toegestaan;

  • om op het schoolterrein te roken (dit geldt ook voor de zogenaamde e-sigaret);
  • tabak, sigaretten en e-sigaretten te verhandelen, te schenken en ter beschikking te stellen aan andere leerlingen;
  • tabak, sigaretten en e-sigaretten zichtbaar voor andere leerlingen bij zich te dragen op het schoolterrein;
  • bij roken buiten het schoolterrein dragen de betreffende leerlingen zorg voor een schone omgeving van de school door peuken, lege pakjes e.d. te deponeren in de afvalbakken.


Alle medewerkers van de school zien toe op het naleven van deze regels en spreken leerlingen aan op overtreding ervan. De daartoe bevoegde medewerkers kunnen een leerling die de regels overtreedt een passende maatregel opleggen.


De schoolleiding informeert de ouders/verzorgers als een leerling de regels m.b.t. roken op het schoolterrein heeft overtreden en/of een maatregel opgelegd heeft gekregen.


 
Zoeken