Onderwijs
Overige informatie
Graag willen we iedereen zo goed mogelijk informeren en op de hoogte houden over de gang van zaken op school. Ook willen we iedereen zoveel mogelijk bij het onderwijs betrekken. Links in de keuzebalk is informatie te vinden die u daarbij kan helpen. Ook de onderstaande downloads voorziet u snel en makkelijk van veel informatie. Mocht u alsnog vragen hebben neemt u dan gerust contact op met de school.

Overige informatie
Onderwerp        Datum 
 Reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken    ALO    jun-2011
 Protocol informatievoorziening gescheiden ouders    ALO    sep-2015
 Klachtenregeling Ons Middelbaar Onderwijs    ALO    sep-2011
 Leerlingenstatuut    ALO     apr-2016
 Lestijden onderbouw    ALO    nvt
 Lestijden bovenbouw    ALO    nvt
 Privacyreglement Ons Middelbaar Onderwijs    ALO    nvt
 Reglement voor de raden van advies OMO    ALO    sep-2011
 Schoolmanagementstatuut    ALO    okt-2013
 Sociale cohesie en burgerschap    ALO    sep-2015
 Veiligheid Anti-pestprotocol    ALO    nov-2016
 Veiligheid Handelingsprotocol Veilig School    ALO    nvt


                   
 

 
Zoeken