Kwaliteit
Kwaliteit
Scholen op de kaart
Via 'Scholen op de kaart' kunnen scholen voor voortgezet onderwijs (VO) vergeleken worden op diverse punten zoals slagingspercentages, onderwijsbeleid, uitslagen van tevredenheidsonderzoeken, maar ook het aantal leerlingen en het voedingsgebied van de school wordt in beeld gebracht. Deze kwaliteitskaart: 'Scholen op de kaart' is een initiatief van schoolleiders en bestuurders in het VO. Doel van dit project is de verantwoording naar belanghebbenden in en om de school te bevorderen. 

Opbrengstenkaart 
De Opbrengstenkaart van de Inspectie van het Onderwijs is bedoeld voor zowel ouders en leerlingen als scholen. Ouders met kinderen in het voortgezet onderwijs kunnen nagaan hoe de school van hun kind(eren) presteert. Wat is het percentage zittenblijvers en wat zijn de gemiddelde cijfers voor de eindexamenvakken? Komen deze gegevens overeen met die van de school in de buurt? Wijken deze cijfers af van de landelijke gemiddelden? Al deze gegevens kunnen een aanvulling zijn op de kennis die al van de school beschikbaar is.
 
Zoeken