Roncalli
Klachtenregeling OMO

Leerlingenzaken

Regeling: Reglement bezwaar en beroep in leerlingzaken

Hieronder vallen:
• klachten over toelating, bevordering of afwijzing tot een volgend leerjaar
• onregelmatigheden bij het eindexamen
• schorsing of definitieve verwijdering

Stap 1: Probeer eruit te komen met degene die het besluit heeft genomen
Stap 2: Lukt dat niet? Dien bezwaar in bij de rector/algemeen directeur
Stap 3: Kom je er samen niet uit? Dien dan een beroep in bij de regionale beroepscommissie leerlingenzaken via de rector van de eigen school.


Algemene klachtenregeling

Regeling: Klachtenregeling

Hieronder vallen:
• zaken die niet onder leerlingenzaken of persoonlijke integriteit vallen (bijvoorbeeld een klacht over lesuitval, bejegening of de kwaliteit van het onderwijs)

Stap 1: Dien de klacht in bij de rector van de school. Een algemene klacht wordt altijd eerst op school behandeld.
Stap 2: Kom je er samen niet uit? Dien een klacht in bij de klachtencommissie:


Klachtencommissie OMO

Reitseplein 8
5037 AA Tilburg
Postbus 4076
5004 JB Tilburg
T 013-59 44 446
Klacht indienen: omo.klachtregeling.nl


Persoonlijke integriteit

Regeling: Regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie, geweld (waaronder pesten) en discriminatie

Hieronder vallen:
• seksuele intimidatie
• agressie
• geweld (waaronder pesten)
• discriminatie

Stap 1: Meld dit bij de rector.
Stap 2: Dien een klacht in bij de klachtencommissie:


Klachtencommissie OMO

Reitseplein 8
5037 AA Tilburg
Postbus 4076
5004 JB Tilburg
T 013-59 44 446
Klacht indienen: omo.klachtregeling.nl

N.B. Indien nodig kan de klager vóór het indienen van een klacht bij het secretariaat van de klachtencommissie informeren welke instantie bevoegd is en of de eventuele voorfase afdoende is doorlopen.


 
Zoeken