Examens
Examenrooster (1e tijdvak)
Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet
onderwijs in 2019, van 26 juni 2017, nummer CvTE-17.01278.


Examenrooster (2e tijdvak)

Schriftelijke examens
Het tweede tijdvak begint voor de schriftelijke examens op 17 juni.
In maart 2019 wordt bekendgemaakt op welke dagen en tijdstippen de centrale examens in het tweede tijdvak worden afgenomen. Klik hier voor meer informatie...


vmbo

havo

vwo

Examenrooster (3e tijdvak)

vmbo

havo

vwo

 
Zoeken