Roncalli
Pre-college Roncalli: slim voorproefje

BERGEN OP ZOOM – De schoolkeuze is een belangrijke keuze. Als ouder wil je dat je kind op de juiste middelbare school terecht komt. Als kind wil je naar een school waar je je goed voelt en waar je je ei kwijt kunt. Tijdens de pre-colleges van Roncalli kunnen slimme groep 8-leerlingen kennismaken met de school en voelen hoe leuk het is om uitgedaagd te worden en deel uit te maken van een klas gelijkgestemden. Op Roncalli worden deze leerlingen geplaatst in groep 20: een  groep voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Een slim voorproefje dus, van een slimme school.


Geschiedenisdocent Henk Bouwens en aardrijkskundeleraar Jeroen Smet kijken elkaar verbaasd aan. Zojuist gaf een groep 8-leerling tijdens hun pre-college met trotse blik een gedetailleerde uitleg over de werking van tektonische platen, waar beide mannen geen speld tussen konden krijgen. Het is typisch voor de pre-colleges die Roncalli al zes jaar organiseert. Roncalli en slimme kinderen, het zijn twee handen op één buik. Samen met Exentra, een expertisecentrum voor begaafdheidsonderzoek in Antwerpen, ontwikkelde Roncalli Excellent, een lesprogramma voor hoogbegaafde kinderen waarin ruimte is om de lesstof vorm te geven rondom de specifieke behoeftes van elke leerling. Schoolwerk op maat dus, waarin de leerlingen de kans krijgen hun IQ en creativiteit optimaal te gebruiken, waardoor ze dus ook makkelijker gemotiveerd blijven.

In de pre-colleges kunnen groep 8-leerlingen even proeven aan de aanpak van Roncalli Excellent. Op vier woensdagmiddagen in december en januari volgen ze lessen in verschillende vakken op de Roncalli-manier. “De lagere school betekent voor hoogbegaafde kinderen vaak een gebrek aan uitdaging. In een reguliere klas lopen ze voor, hooguit vinden ze wat uitdaging in een plusklas. In onze pre-colleges proberen we die leerlingen de kans te geven om mee te maken hoe het is om uitgedaagd te worden en deel te zijn van een klas met kinderen van hetzelfde niveau”, zeggen docenten Gwendolyn Canoy en Henk Bouwens, “Deze leerlingen zoeken meer dan het reguliere “stampwerk”. Tijdens de pre-colleges merken we aan de vragen die ze stellen dat ze als het ware wakker geschud worden. Vaak snappen ze de stof zonder uitleg, leggen ze zelf verbanden en gaan ze automatisch de diepte in. Dat is niet alleen voor de leerlingen mooi, ook voor ons als docenten blijft het genieten.”


Het pre-college van Henk Bouwens en Jeroen Smet begint met een uitleg over tektoniek, aardbevingen, vulkanen en hun kernmerken en werking. Aardrijkskunde gaat naadloos over in een verhaal over de geschiedenis van Pompeï en de werking van de maatschappij aldaar. Het enthousiasme van de vijftien groep 8-leerlingen die deze woensdagmiddag naar Roncalli kwamen, is voelbaar. Ze luisteren naar elk woord, gaan onderling in discussie over de stof, stellen als vanzelf de juiste vragen en storten zich enthousiast op de opdrachten. Het is alsof er een collectieve zucht van verlichting door de klas gaat. En dat is ook zo, vertelt Dominique (11) na afloop: “Je krijgt nu minder uitleg en moet meer zelf uitzoeken. Dat was leuk. Als we in groep 8 in tweetallen werken, zit ik vaak samen met iemand die dingen minder snel snapt dan ik, dat was hier helemaal niet zo. Ik vond het leuk!” Wat Daniël (12) betreft, gaf het pre-college de doorslag voor zijn schoolkeuze. Hij gaat volgend jaar naar het Roncalli. “Dit was een leuke les, het was echt een verhaal, heel anders dan op de basisschool en veel interessanter. Ik wilde al naar het Roncalli, maar nu weet ik het zeker!” Voor de laatste twijfelaars zijn er nog de woorden van de 14-jarige Roncalli Excellent-leerling Daan, die zegt: “ik heb hier echt leren leren.”

De volgende pre-colleges zijn op 10 en 24 januari. Inschrijven kan via de website. Tijdens de Open Dag 20 januari worden presentaties gegeven over Roncalli Excellent: onderwijs aan meer-en hoogbegaafde leerlingen. 

 
Zoeken