Roncalli
Onderwijs in ontwikkeling in Bergen op Zoom

Bergen op Zoom: De besturen van Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Breda e.o. (SKVOB e.o.) en van Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) gaan samenwerken om voor alle (toekomstige) leerlingen in het voortgezet onderwijs in Bergen op Zoom e.o. in de (nabije) toekomst kwalitatief goed onderwijs te kunnen blijven bieden.


De demografische ontwikkelingen in en rond Bergen op Zoom, in het bijzonder de afname van het aantal leerlingen (15–20%) zijn voor de besturen SKVOB en OMO het signaal tot herbezinning. Het is essentieel om voor alle huidige en toekomstige leerlingen kwalitatief goed onderwijs in Bergen op Zoom e.o. te borgen, en wel met voldoende keuzemogelijkheden. Een (bestuurlijke) samenwerking tussen het Juvenaat, het Mollerlyceum en het Roncalli is daarvoor noodzakelijk.


Bestaand naar nieuw

Vanuit de bestaande situatie gaan de drie scholen intensiever samenwerken met als perspectief één nieuwe scholengroep voor mavo, havo, vwo én een herkenbaar gymnasium. Met de beoogde bestuursoverdracht en de intensievere samenwerking wordt goed onderwijs in Bergen op Zoom e.o. gewaarborgd. De transitie van bestaand naar nieuw wordt geleid door dhr. T. Frankemölle.


Twee besturen

Het Juvenaat maakt onderdeel van SKVOB uit, het Roncalli en het Mollerlyceum van OMO. SKVOB is voornemens om het Juvenaat aan OMO over te dragen. De procedure ter besluitvorming hiertoe wordt te zijner tijd opgestart.


 
Zoeken