6e klas op bezoek bij Deltaglass in Tholen

Leerlingen, die scheikunde in hun pakket hebben, gaan ieder jaar op excursie naar Deltaglass. Door corona kon het vorig jaar niet doorgaan, maar dit jaar is de traditie afgelopen woensdag weer hervat.

Deltaglass maakt acrylaatplaten. Deze platen kennen we nu allemaal wel van de plexiglas spatschermen bij kassières, in winkels en bij de receptie van gebouwen. De platen van Deltaglass gaan naar Rotterdam, waar er caravanvensters van worden gemaakt.

Het leuke van Deltaglass is dat het zelf het acrylaat maakt. Het is als het rijgen van kralen aan een ketting: telkens reageert een nieuw monomeer molecuul (de kraal) aan de steeds langer wordende polymeermolecuul (de ketting). En dat doet Deltaglass tussen twee glasplaten: ze gieten het monomeer hiertussen. Voor ons is dat erg prettig: we kunnen het hele proces goed zien.

We zijn in de scheikundeles net klaar met het hoofdstuk polymeren. Over twee hoofdstukken gaan we groene chemische industrie behandelen. Het bezoek aan Deltaglass is een combi van beiden.

In de presentatie van Deltaglass werden zowel de chemische kant met het reactiemechanisme, de eigenschappen van polymeren en dergelijke toegelicht. Daarnaast was er uitleg over de ontwikkelingen in duurzaamheid, waarmee het bedrijf zich bezighoudt.

Daarna werden we rondgeleid door de fabriek.

Na afloop kreeg iedereen een plaatje acrylaat mee. Dat kunnen de leerlingen zelf omvormen tot bijvoorbeeld een leuk schaaltje door het te verwarmen in de oven.

Een nuttig, maar ook heel leuk bezoek. Tijdens de lessen die nog gaan komen kan ik door dit bezoek prima terugverwijzen naar hoe chemie in de praktijk wordt bedreven.