Coronavirus

Update 20 mei 2020

De regering heeft besloten dat met ingang van dinsdag 2 juni middelbare scholen de deuren weer mogen openen voor alle leerlingen. De VO-Raad heeft op 7 mei een protocol gepubliceerd dat door scholen gebruikt kan worden om fysieke lessen mogelijk te maken. Dit protocol is openbaar, u kunt het vinden op deze site: https://www.vo-raad.nl/nieuws/voorlopig-protocol-heropenen-vo-scholen-gepubliceerd

Ook Roncalli zal per 2 juni weer les gaan geven. Lessen zullen fysiek zeker niet gegeven kunnen gaan worden volgens het volledige lesrooster. We moeten ons houden aan de 1,5m-norm en dat betekent dat reguliere klassen niet in één klaslokaal passen.

Er komt andere invulling van het reguliere rooster waarbij het uitgangspunt is dat leerlingen naast het volgen van online lessen ook beperkte tijd op school aanwezig zullen zijn.

A.d.h.v. het protocol van de VO-Raad wordt op dit moment een plan ontwikkelt. Dit plan gaat niet alleen over het aanbod van lessen, maar ook over looproutes, pauzes, aankomst en vertrek, toiletgebruik, stalling fietsen en nog veel meer.

In de week van 25 mei zullen alle leerlingen en ouders de benodigde informatie over lesaanbod vanaf 2 juni ontvangen.

Wij kijken er naar uit om onze leerlingen weer deels op school te mogen ontvangen

15-3-2020

Vandaag heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus: scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Het beleid is gewijzigd door o.a. het niet afnemend aantal besmettingen en de toenemende maatschappelijke druk van scholen, schoolleiders, docenten, medewerkers en leerlingen en ouders.

Leerlingen, voor wie er thuis geen opvang is en ouders werkzaam zijn in één van de cruciale beroepsgroepen (lijst staat onder deze e-mail) zijn welkom op onze school. Voor hen is er een opvangmogelijkheid op school. Ouders die hiervan gebruik willen maken worden verzocht om uiterlijk maandag 16 maart vóór 12.00 uur contact op te nemen met de receptie van Roncalli (0164-241050).

Op dinsdag 17 maart is de school open voor leerlingen die leermiddelen of persoonlijke items uit hun kluis willen op halen. De verdeling over de leerjaren is als volgt:

09.30 – 10.30 1e klas

10.30 – 11.30 2e klas

11.30 – 12.30 3e klas

12.30 – 13.30 4e klas

13.30 – 14.30 5e klas en 6e klas

We zetten in om ‘onderwijs op afstand’ zo snel en zo adequaat mogelijk te realiseren. Zodra dit geregeld is, informeren wij u.

Voor de examenleerlingen volgt vanuit de overheid deze week meer informatie.

Morgen komen bonden en OCW en VO raad bij elkaar om over PTA en examens te spreken. Waarschijnlijk volgt uitsluitsel hierover eind deze week. Concreet betekent dit dat deze week schoolexamens niet doorgaan. Er komt een nieuwe planning omtrent het afronden van het PTA, zodra er meer bekend is vanuit de overheid.

10 maart 2020

Op dinsdag 10 maart en woensdag 11 maart 2020 zijn twee aanmeldavonden 2020-2021 voor 1e klas van het voortgezet onderwijs in Bergen op Zoom.

Een papieren versie van het aanmeldformulier is te verkrijgen bij de basisschool of op te halen bij de receptie van Roncalli. Een digitaal aanmeldformulier kunt u hieronder downloaden.

Corona:

Afgelopen vrijdag heeft het RIVM een nieuwe aanwijzing voor inwoners Noord-Brabant gecommuniceerd en adviseren zij voor inwoners van Noord-Brabant om bij verkoudheid, hoesten of koorts de sociale contacten te beperken en dus zoveel mogelijk thuis te blijven.

Naar aanleiding van bovenstaande maatregelen zijn er nu alternatieve manieren om uw zoon/dochter op 10 of 11 maart aan te melden.

Zonder klachten:

  1. aanmelden tijdens een van de aanmeldavonden op 10 en 11 maart tussen 17.00 uur en 20.00 uur

Met klachten:

  1. enveloppe afgeven op 10 of 11 maart tussen 8.00 en 20.00 uur
  2. digitaal aanleveren door een e-mail te sturen van aanmeldformulier en overige documenten (scan of foto) naar administratie@roncalli-boz.nl
  3. telefonisch contact opnemen met administratie van Roncalli (0164-241050) en telefonisch de aanmelding door te geven en afspraak maken over aanleveren van documenten.

U ontvangt digitaal een bevestiging en bij vragen wordt telefonisch contact opgenomen door Roncalli.

8 maart 2020

Sinds vrijdag 6 maart 18.00 uur adviseert het RIVM inwoners van de provincie Noord-Brabant bij verkoudheid, hoesten of koorts hun sociale contacten te beperken. Dit betekent: blijf thuis. Om de mogelijke verspreiding in deze provincie in kaart te brengen, start het RIVM zaterdag 7 maart een steekproefonderzoek naar COVID-19.
Op de website van de Rijksoverheid worden de meest gestelde vragen en antwoorden steeds geactualiseerd.

2 maart 2020

In Brabant is er een eerste besmetting met het coronavirus. Dit nieuwe virus roept vragen op bij ouders, scholen, kinderopvang en andere organisaties. De GGD ontvangt dagelijks diverse vragen en geeft advies. In dit bericht leest u meer over het coronavirus en preventie op school.

Het is heel begrijpelijk dat mensen ongerust zijn en vragen hebben. Zo zijn er ouders die twijfelen of ze hun kind wel naar school of de kinderopvang moeten brengen. Of scholen die niet goed weten of een kind die in Italië is geweest (of een ander gebied waar coronavirus is vastgesteld) gewoon naar school moet komen of juist misschien beter thuis kan blijven.

Mogen niet-zieke kinderen gewoon naar school of kinderopvang?
Ja, volgens de landelijke richtlijn van het RIVM is thuishouden of weren niet nodig als kinderen geen klachten hebben.

Wat als zij ziek worden of zijn?
Kinderen moeten naar huis / thuisblijven als zij:

  • koorts hebben met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid)
  • én de afgelopen twee weken in een land/regio geweest bent met wijdverspreide verspreiding van het coronavirus
  • of de afgelopen twee weken contact hebt gehad met een patiënt met het nieuwe coronavirus.

Ouders moeten dan bellen met de huisarts. De huisarts kijkt wat er gedaan moet worden, en overlegt zo nodig met de GGD.

Wat kunt u zelf doen?
Het is niet nodig om extra maatregelen te nemen op scholen en kinderdagverblijven, etc.
Hanteer de gebruikelijke hand- en hoesthygiëne ter preventie voor virussen. Dit doet u door:

  • handen te wassen met zeep;
  • niezen/hoesten in de elleboogplooi;
  • papieren zakdoekjes te gebruiken.

Heeft u vragen?
Als GGD volgen we de situatie rondom het coronavirus op de voet. Dit doen wij samen met het RIVM en de veiligheidsregio. Alle huisartsen zijn geïnformeerd door de GGD.
Meer informatie over het coronavirus kunt u lezen op de website van de GGD en op de website van het RIVM. Zit uw vraag hier niet tussen?
Bel dan met de GGD: 0900 – 364 64 64 of het RIVM 0800 – 1351.

Met vriendelijke groet,
GGD West-Brabant